วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2556 00:00

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัญฑิต

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัญฑิต

1. นิเทศศาสตร์ปีที่จบ 2548
2. นิเทศศาสตร์ปีที่จบ 2549
3. นิเทศศาสตร์ปีที่จบ 2550
4. นิเทศศาสตร์ปีที่จบ 2551

4.1. สาขาวิชาวารสารสนเทศ (Bachelor of Communication Arts Program in Journalism and Information Technology)

  ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554    ปีที่จบ 2555

4.2. สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (Bachelor of Communication Arts Program in Public Relations and Corporate Communication) 

 ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554     ปีที่จบ 2555

4.3. สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด(Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Marketing  Communication)

  ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554    ปีที่จบ 2555

4.4. สาขาวิทยุโทรทัศน์ 
(Bachelor of Communication Arts Program in Television Broadcasting) 

 ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554    ปีที่จบ 2555

4.5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 
(Bachelor of Communication Arts Program in Radio Broadcasting  )

   ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554    ปีที่จบ 2555

6. สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง 
(Bachelor of Communication Arts Program in Film and Performing Arts)

  ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554    ปีที่จบ 2555

7. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 
(Bachelor of Communication Arts Program in Animation and New media Communication) 

  ปีที่จบ 2555

8. สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสม 
(Bachelor of Communication Arts Program in Animation and Multimedia)

Read 3652 times Last modified on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556 08:36