วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต เก่า

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต

 บริหารปีที่จบ 2548
 บริหารปีที่จบ 2549
 บริหารปีที่จบ 2550 ตกค้าง
 บริหารปีที่จบ 2551 ตกค้าง
 บริหารปีที่จบ 2552 ตกค้าง
 บริหารปีที่จบ 2553 ตกค้าง

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Business Economics)
ปีที่จบ 2549     ปีที่จบ 2550    ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์(Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management)

 ปีที่จบ 2549     ปีที่จบ 2550    ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Computer)

 ปีที่จบ 2549     ปีที่จบ 2550    ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking)

  ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

5. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship)

  ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

6. สาขาวิชาการตลาด(Bachelor of Business Administration Program in Marketing)

 ปีที่จบ 2549     ปีที่จบ 2550    ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ(Bachelor of Business Administration Program in Business Service Management )

 ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554

8. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(Bachelor of Business Administration Program in International Business)

 ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี(Bachelor of Accountancy Program)   ปีที่จบ 2551    ปีที่จบ 2552    ปีที่จบ 2553    ปีที่จบ 2554  
Read 16941 times Last modified on วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556 08:35