คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟัง เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 12