วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2558 00:00

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

Written by 
Rate this item
(0 votes)


   

ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา
   
ที่ปรึกษาคณะบดี


ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
 
  ที่ปรึกษาคณะบดี


อ.อภิชาติ กำภูมิประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการดร.กฤษณะ เชื่้อชัยนาท
รองคณบดีฝ่ายวิจัยผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารอ.สมศักดิ์ คล้ายสังข์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอ.สุพัตรา กาญจโนภาส
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพผศ.ดร.ชารวี บุตรบำรุง
  ผู้ช่วยคณบดี


อ.ณรงค์ อนุรักษ์
 


ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
 
  หัวหน้าภาควิชา


อ.รัศมี รัตนอุบล
  หัวหน้าภาควิชา


ผศ.ดร ประกายกาวิล ศรีจินดา
 
    หัวหน้าสำนักงาน


นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์
   

Read 6902 times Last modified on วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 04:36

Latest from admin