เชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "พลิกวิกฤตธุรกิจออนไลน์ สู่ความเป็นเลิศงานบริการ"